Szanowni Państwo, 

Śląskie Forum Prawników Samorządowych powstało z inicjatywy Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego. Ośrodek wspiera organizację, prowadzenie i działalność Forum.

W dniu 8 listopada 2010 r. ukonstytuowało się formalnie Śląskie Forum Prawników Samorządowych przy Ośrodku Kształcenia Samorządu terytorialnego im. W. Pańki w Katowicach, odbyło się także szkolenie w ramach Śląskiego Forum Prawników Samorządowych, które poprowadził Pan Krzysztof Nowak - Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego i Właścicielskiego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Szkolenie poświęcone było problematyce: „Ustrój jednostek samorządu terytorialnego. Podstawowe problemy prawne. Przepisy antykorupcyjne w działalności jst.” Spotkanie było doskonałą okazją do omówienia i wyjaśnienia wielu bieżących wątpliwości i problemów związanych z początkiem kadencji organów jednostek samorządu terytorialnego.

Forum jest platformą umożliwiającą edukację, konsultacje, wymianę poglądów i dyskusje środowiskowe prawników zajmujących się obsługą jednostek administracji publicznej. Członkami są prawnicy - głównie radcy prawni - zatrudnieni lub współpracujący z jednostkami administracji publicznej.

Zadaniem Forum jest umożliwienie konsultacji z przedstawicielami instytucji powołanych do sprawowania nadzoru prawnego nad jednostkami administracji publicznej, a także z autorytetami życia naukowego i publicznego.

Celem Forum jest organizacja spotkań z wybitnymi specjalistami na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce oraz wymiana doświadczeń związanych ze stosowaniem prawa w jednostkach samorządu terytorialnego. Członkami są prawnicy - głównie radcowie prawni - zatrudnieni lub współpracujący z jednostkami administracji publicznej. Forum jest otwarte dla wszystkich radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych i innych prawników, zajmujących się lub zainteresowanych problematyką administracji publicznej.